Actibio-Antismell ®

Arıtma Tesisi, Rögar ve Foseptik Koku Giderici
 Actibio-STP

Foseptikler, atıksu giderleri, rögarlar ve arıtma tesislerinden kaynaklanan koku probleminin giderimi için kullanılır.

Evsel atıksu kaynaklı koku probleminin giderimi için koku problemini etkili ve kalıcı şekilde çözen koku giderici mikroorganizmalar mikroorganizmalardan oluşan bakteryel üründür.

Actibio-Antismell ® Havalandırma hazneleri, ve diğer arıtma tesisi kısımlarında oluşan an aerobik mikroorganizma aktivitesi ve sonucunda H2S ve metan gazı oluşumu olarak tanımlanan koku giderimini sağlaktadır. Kullanılan mikroorganizmalar çok düşük oksijen konsantrasyonarında yaşabilme kapasitesi ile koku problemini mikrobiyolojik olarak gidermektedir.

Yüksek ayrıştırma kapasiteli mikroorga- nizmalarının laboratuvar ortamında seçilerek çoğaltılması ile oluşturulan bakteriyel ürün tesisin organik atık giderim kapasitesini artırarak havalandırma haznelerinde koku problemini yok etmektedir.

Actibio-Antismell ® Koku giderici kısa aktivasyon süresi ile hızlı ve etkili sonuç vermektedir.

Devreye alma ve işletme esnasında kullanılabilir ayrıca peryodik olarak kullanım ile arıtma tesislerinde koku problemi kontrol altına alınabilmektedir.

Giderlerde, foseptik haznelerde, rögarlarda, lavabo ve tuvaletlerde sıvı ve toz ürün olarak kullanılabilmektedir.