Atıksu ArıtımıArıtma Tesislerinde Bakterisi Kullanımı.....
• Evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisilerinde verim artırmak için kullanılabilir.
• Yüksek kirletici yükü olan arıtma tesislerinde aşı bakterisi olarak devreye alma esnasında kullanılabilir.
• Spesifik endüstriyel arıtma proseslerin biyolojik safhalarında kullanılabilir.
• Kapasite dalgalanmalarına karşı çıkış suyu kalitesini emniyete alır.
• Arıtma tesislerinde atıksu geri dönüşümüne yardımcı olarak ekonomik katma değer ve sağlıklı işletim sağlar.


Arıtma bakterisi özellikle paket arıtma ünitelerinin devreye alma işlemlerinde kullanılmaktadır. Aktif çamur oluşunu hızlandırmaktadır.

Ayrıca enerji kesintisi veya dezenfektan kullanımından kaynaklanan bakteri kayıplarında acil çözüm ihtiyacında rahatça kullanılabilir.

Arıtma bakterisi ürünü endüstriyel proseslerde her proses ve kirletici grubuna göre farklı hazırlanmaktadır. farklı kirleticiler için farklı bakteri türleri kullanılmaktadır.

Arıtma tesislerinde bakteri kullanımında dikkate alınması gereken bir en önemli hususlardan biri; Arıtma bakterisi ürünü tesisin tasarımından kaynaklı sorunların mikroorganizma takviyesi ile çözülmesi mümkün değildir.