Koku GiderimiArıtma tesisleri ve foseptiklerden kaynaklanan koku probleminin giderimi koku giderici mikroorganizmalar tarafından yapılabilinmektedir.

Havalandırma hazneleri, ön çöktürme ve dengeleme tanklarında an aerobik mikroorganizma aktivitesi sonucunda H2S ve metan gazı oluşumu yaşanan koku probleminin kaynağını oluşmaktadır. Üretim ve satışını yaptığım biyolojik ürünler çok düşük oksijen konsantrasyonarında yaşabilme kapasitesi ile koku problemini mikrobiyolojik olarak indirgemektedir.

Yüksek ayrıştırma kapasiteli mikroorganizmalarının laboratuvar ortamında seçilerek çoğaltılması ile oluşturulan bakteriyel ürün tesis kapasitesini artırarak havalandırma haznelerinde koku problemini yok etmektedir. Burada en önemli nokta uyumlu bakterilerin seçilmiş olması gerekmektedir.

Koku giderici bakteriler kısa aktivasyon süresi ile hızlı ve etkili sonuç vermektedir.

Devreye alma ve işletme esnasında peryodik olarak kullanım ile arıtma tesislerinde koku problemi kontrol altına alınabilmektedir.

Giderlerde, foseptik haznelerde, rögarlarda, lavabo ve tuvaletlerde sıvı ürün olarak kullanılabilmektedir.