Paket Arıtma Ünitelerinde Bakteri Kullanımı


 Takviye Arıtma bakteri ürünleri Paket biyolojik atıksu arıtma üniterinde aktif çamur oluşumunu hızlandırarak devreye alma sürecinde yaşanan zaman kaybını ortadan kaldırmaktadır. Toz veye sıvı olarak uygulanabilecek olan mikroorganizma takviyesi foseptik veya direk üniteye havalandırma haznesine yapılabilir.

Bakteri takviyesi yapılan sistemin ilk defa çalışıyor olup olmadığı uygulamanın başarısı için oldukça önemlidir. İlk defa kullanılan haznelerde betonun yeni yapılmış olması nedeni ile ortam ph'ı çimento henüz asidik özelliğini kaybetmemiş olması nedeni ile olumsuz etkilenmemektedir. Ortam ph'ındaki asidik veya bazik bozulma aktif çamur oluşumunu engellemektedir.

Bu nedenle bakteri aşılama işlemi bir ilk kaç çevrim gerçekleştikten sonra ortam ph'ı normalleştikten sonra yapılmalıdır.

Arıtma Bakteri takviyesi yapılırken sadece tahliye pompası kapatılmalı ünite bu şekilde 1-2 gün çalıştırıldıktan sonra aktif çamur oranına göre tahliye pompası devreye alınarak sistem çalıştırılmalıdır.

Bakteri aşılama esnasında atıksudaki kirletici yoğunluğunun önemli olduğu yeni kurulan tesislerde yerleşim başlamadan devreye alma işlemi yapılamayacağı unutulmamalıdır.

Takviye arıtma bakteri ürünleri paket arıtma sistemlerin soğuk veya sıcak iklimlerde çalışma verimlerini artırmaktadır.