Sık Sorulan Sorular

Arıtma Bakterisi Nedir ?


     Bakteriyel ürün olan arıtma bakterisi, atıksu kirlilik gideriminde en aktif mikroorganizmaların seçilip sınıflandırılması ve özelliklerine göre değişik alanlarda kullanımı için suni çoğaltılıp ticarileştirilmiş halidir. Yüksek konsantrasyonlu içeriğin uygun şartlarda stabilize edilmesi ile elde edilir. Bu ürünler ziraat, gıda, atık su arıtma tesisleri, kompost tesisleri, koku giderimi, geri dönüşüm tesisleri, biyoremidasyon, biyoaugmentasyon, çeşitli şartlandırma uygulamaları gibi bir çok alanda kullanılır. Tamamen doğal olan bu ürünler kimyasal ürülere göre zararsız ve ayak izi bırakmayan ürünlerdir.

Çalışma prensibinizi anlatırmısınız ?

      Deniz göl ve akarsularda yaşanan biyolojik yaşam döngüsünün temel yapıtaşını bakteriler oluşturmaktadır. Doğada bulunan bu bakterilerin seçilerek özelliklerine göre sınıflandırılması sonucu verimleri artırılmaktadır. Özetle ekosistemde var olan bakterilerin yüksek verimde çalışabilmesi için ortam şartlarına uygunluk ve özelliklerine sınıflandırılması işlemidir. Bu seçim çevre kirliliğinde hızlı ve etkili sonuçlar elde edilen ürünlerin oluşturmuş ve doğada halihazırda gerçekleşen organik giderimin çok daha hızlı yapılabilmesini mümkün kılmıştır.

Bakteriyel ürünler sağlığa zararlı mıdır ?

     Ürünlerimiz sağlığa zararlı değildir. Ancak göz ve ciltte bulunan yaralarla temas etmemeli solunum yoluyla vücuda alınmamalıdır. Sınıf olarak tehlikesiz sınıfta bulunmaktadır.

Bakteriyel ürünler doğal yaşam için zararlımıdır ?

     Bakteriyel ürünler çevreye zararlı deldir, Aksine çevreye faydalı ve doğal dengeyi düzenleyici onarıcı özelliktedirler. Mikrobiyolojik çevre çözümleri günümüzde koku ve atık gideriminde yüksek verim sağlayarak çevrenin korunumuna yardımcı olmuş petrol sızıntıları gibi çevresel felaketlerde insanlığın umudu olmuşlardır. Yeni geliştirilen farklı mikrobiyal ürünler oluşturdukları enzimler ile kimyasal ilaçlar kullanılmadan ziraat ve hayvancılık sektörlerinde verim artırıcı olarak kullanılmaktadır.

Ürün kalitesini nasıl anlayabiliriz?

     Maalesef ülkemizde piyasada bulunabilecek pek çok ürün ya düşük konsantrasyonda veya sadece nutrient içerikli olarak satılmaktadır. Maalesef alınan ürünün kalitesinin kolayca anlaşılması mümkün değildir. seçilen mikroorganizma çeşitliliği, bakteri konsantrasyonu temel kalite göstergesidir, ancak ileri labratuvar tetkikleri sonucu anlaşılabilir. En iyi şekilde ürünün kalitesini ancak kullandıktan sonra anlayabiliriz.